Prosjekter i området

 

PÅGÅENDE PROSJEKTER:

Flytting av hjulmakerverksted til elva

Enebakk kommune fikk verkstedet i gave under forutsetning av at driften ble foretatt av Enebakk historielag. I 2009 ble det inngått en driftsavtale mellom historielaget og Enebakk kommune.

Hjulmakerverkstedet har vært åpent for omvisning for skoleelever, og det er nå vedtatt at Aksel Bråtens hjulmakerverksted skal flyttes fra Borgveien i Våglia til der det opprinnelig lå ved Tangenelva, nærmere bestemt noen meter unna gangbruen ved Steinkistedammen. Historielaget og kommunen samarbeider om dette flytteprosjektet, som vil bli et positivt tiltak for å formidle kultur og stedshistorie. Enebakk historielag har gitt både tomta som hjulmakerverkstedet sto på, og redskaper som ble brukt i forbindelse med virksomheten, til Enebakk kommune. Tomten er gitt med en klausul der det fremkommer at hjulmakerverkstedet må bygges innen 10 år, hvis tidsrammen ikke overholdes kan historielaget kreve tomten tilbake.

 

Midlertidig skolevei til Bjerkely

Det er blitt etablert en midlertidig skolevei fra Steinkistedammen til Bjerkely. Gangveien skal brøytes på vinterstid. Noe lysarbeider gjenstår.

 

Ny skole i Ytre Enebakk

Nytt uteanlegg etableres i forbindelse med ny skole i Ytre Enebakk.

 

Vannskianlegg

Det arbeides med plan for vannskianlegg ved Mjær.

 

MULIGE PROSJEKTER:

Hjulmakerverkstedet

Det er vedtatt at hjulmakerverkstedet skal etableres ved Steinkistedammen. Kommunen har fått hjulmakerverkstedet og tomta i gave.

 

 

TIDLIGERE PROSJEKTER:

Steinkistedammen

bru_1

Steinkistedammen ble totalt rehabilitert i 1994 i samsvar med tradisjonell byggeskikk for steinkistedammer.

I 2013 ble gangbruen stengt på bakgrunn av at trekonstruksjonen i dammen er sterkt angrepet av råte. Store vanntrykk har ført til opphopning av tremateriale som reduserer gangbruens stabilitet.

I 2015 ble det bygget ny dam og gangbru ca. 3 meter lengre nedstrøms. Ny gangbru var opprinnelig en gammel demning som ble brukt i tilknytning til sagbruksvirksomheten, og var bygget som en steinkistedam. Den opprinnelige steinkistedammen var et kulturminne, men denne statusen har gått tapt som følge av opprusting av dammen. Den nye damkonstruksjonen i betong er mer bestandig og robust, og krever mindre ressurser til vedlikehold.