Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom dere har innspill til planen:

 

Sofia Kalenius: Prosjektleder/arealplanlegger

Thu Strande: Areal- og samfunnsplanlegger

 

Enebakk kommune, tlf: 64 99 20 00
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
www.enebakk.kommune.no
postmottak@enebakk.kommune.no