Grøntplan for Tangenelva

Enebakk kommune har fått innvilget tilskudd til å utviklet attraktive byer og tettsteder på 100 000 kr fra Akershus fylkeskommune (AF).

Disse pengene skal brukes til å uforme en grøntplan for Tangenelva. Denne planen skal holde seg innenfor rammene av gjeldende reguleringsplaner i området. Grøntplanen er dermed ikke en reguleringsplan, men skal være en strategisk plan som viser hvilke grep som skal utføres for å gjøre Tangenelva til et attraktivt nærrekreasjonssted.

Registreringer og kartlegging av ulike relevante temaer skal munne ut i en grøntplan med forslag til arealbruk og tiltak langs Tangenelva.