Mange idéer om opprusting av Tangenelva

– Her kunne en for eksempel satt opp et klatrestativ, sa et av medlemmene i referansegruppa da hun sto ved frørenseriet.
– Ja, og dette stedet kan jo bli en fin møteplass, sa et annet medlem.

Ideene var mange og engasjementet stort da kommunen den 27. oktober inviterte referansegruppa med på befaring langs Tangenelva. Befaringen startet ved Vestby bru og sluttet i skogen ved Tangen bru. Referansegruppa har blitt etablert i forbindelse med kommunens arbeider med en grøntplan for Tangenelva. Lokalkunnskap er helt sentralt for at grøntplanen kan fange opp ulike behov og ønsker, slik at Tangenelva kan bli et attraktivt nærrekreasjonssted og et naturlig samlingspunkt for innbyggerne.

elv9

– Hvis den treklynga der tynnes ut noe, så vil kirka komme mer til sin rett, var det en som sa mens han pekte i retning av kirka. De andre myste og bevegde seg litt prøvende i et forsøk på å skimte konturene av kirka.
– Ja, der kan jeg faktisk se den. Det var jeg faktisk ikke klar over, var det en annen som sa.

bru4

Rett ved den nye bruen ved Steinkistedammen ble nettinggjerdet på sidene av inngangen til bruen diskutert, og samtlige ga uttrykk for at løsningen estetisk sett ikke er tiltalende.
skog3

Gruppa gikk deretter over brua og inn i skogen mot Tangen bru. Her var det lunt og stille, og flere medlemmer så begeistret rundt seg, og fortalte at de aldri hadde gått i denne skogen før, til tross for at den lå like ved senteret. En fugletitter ble etter hvert oppdaget mellom noen trær, og kunne fortelle at det var mange fugler å se i skogen.

skog1

Historikerne i følget kunne også fortelle at under krigen spilte soldater poker i skogen, og plassen der de spilte på ble kalt pokertoppen. Videre kunne de også fortelle at ved elvebredden kan en også se restene etter en gammel badstue.

plansmie2

Etter befaringen var det dialogmøte i Vågsenteret. Her ble et stort kart av området lagt på bordet, og deltakerne diskuterte det de likte ved området, hva de synes var bra og ikke fullt så bra, og hva de mente kunne egne seg der. Det ble bl.a. lagt vekt på at det er viktig at veisystemet blir sammenhengende og at turveiene oppgraderes. Det var også stor enighet om at et kulturtorg på gressletta ved skomakerverkstedet vil være et meget bra tiltak for å skape aktivitet og liv i sentrum. Markeder og større arrangementer vil egne seg bra på dette stedet, mente deltakerne.

Kommunen vil med dette rette en stor takk til alle dem som var med i referansegruppa og kom med nyttige innspill og idéer.