Kart Tangenelva

tangenelva-ortofoto1

Flyfoto: 1) Vestby bru (kart). 2) Tidligere var det her en overgang til øya i elva. 3) Frørenseriet. 4) Gamle rørfundamenter. 5) Benker. 6) Silo. 7) Smal sti langs elva. 8) Bru over Steinkistedammen. 9) Stier. 10) Granskog. 11) Sti gjennom granskog. Badstua på andre siden av elva. 12) Hjulmakerverkstedet til Aksel Bråthen og Vestby sag. 13) Gressletta. Annet: Tangenkrysset ytterst til høyre (kart), Mjær til høyre for Tangenkrysset, Våg til venstre for Vestby bru. Vestby gård sør for Vestby bru (kart).