Stier og turveier

avstander1

avstander2

Avstander: Ulike brukergrupper beveger seg ulikt (bearbeidet etter Thoren & Nyhus 1994 s. 23).

Våg, Tangenelva og Mjær er store ressurser i Ytre Enebakk, og ligger også i umiddelbar nærhet til sentrumet. Å trekke inn de blågrønne elementene i tilknytning til sentrumsutviklingen vil gi befolkningen lett tilgang til «hverdagsnaturen».

Tangenelva ligger sentralt til, og innenfor en radius på 500 m ligger både skoler, barnehage, kirke, sentrum, deler av Våglia, golfbane og mange kulturminner. Utfordringen er å gjøre elva om til et attraktivt grøntdrag med gode muligheter for å utøve urbant friluftsliv.

Skolene og barnehagene kan ta i bruk området til undervisning og læring, bl.a. mtp. kulturformidling, gym mm.

På vinteren går det skiløyper på golfbanen som går videre til Bråtan. Det går en sti fra bensinstasjonen som går mellom Tangenelva og Osloveien. Detgår også flere små stier fra Steinkistedammen til Mari Kirke, og en sti til Ytre Enebakk barneskole. Det er også en gåforbindelse mellom Mari kirke og Vestby.

turveier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *